Woonomgeving

Een van de meest voorkomende oorzaken van negatieve invloeden in onze woomomgeving, welke tot serieuze schade en kosten kan leiden, is vocht, geur en radon. Voor deze reden is het als eigenaar  belangrijk om het huis hiervoor te beschermen en om een veilige en gezond leefklimaat te creëren.