Ontvochtiging van zolders

Vochtproblemen op zolder

Volgens onderzoek van Boverket, de Zweedse rijksdienst voor volkshuisvesting, zijn er ca. 300.000 gebouwen in Zweden met schimmel, schimmelgeur of een hoog vochtniveau met problemen op zolder als directe oorzaak.

 • Onverwarmde zolders lopen het grootste risico

  Bij 84% van deze zolders gaat het om onverwarmde zolders met natuurlijke ventilatie.
  Er zijn helaas vele oorzaken die kunnen leiden tot vocht- en schimmelproblemen op zolder:
  • Warme, vochtige lucht vanuit de binnenruimte lekt weg naar de koude zolderruimte en condenseert op de koudere zolder.
  • Door extra isolatie van de zolder wordt de zolder nog kouder en zal vocht makkelijker condenseren.
  • Door verandering van warmtebron verandert de luchtdruk in de hele woning. Door overschakeling naar aardwarmte of stadsverwarming wordt de schoorsteen, die eerst warm was, koud en valt het schoorsteeneffect weg.
  • Ook bouwvocht kan tot vocht- en schimmelproblemen op zolder leiden.
  • De ventilatiebehoefte varieert per zolder en per jaargetijde. Ook als een zolder te veel wordt geventileerd, kan dat problemen veroorzaken. Als de buitenlucht koud is, wordt de lucht in de zolderruimte afgekoeld, wat tot condensvorming tegen het koude dak kan leiden. Ook kunnen, wanneer bijvoorbeeld de temperatuur van het dak daalt na een warme dag, de afkoeling en de toegenomen relatieve vochtigheid tot condensvorming aan de binnenkant van het dak leiden.

 • Zo lost u het probleem met vocht op zolder op

  • Dicht de balkenlaag van de zolder af en ventileer de woonruimtes – zeker de natte ruimtes – om het vochtgehalte omlaag te brengen in de lucht die naar de zolderruimte stroomt.
  • Installeer een permanente installatie voor vraaggestuurde ventilatie in de zolderruimte. Daarmee creëert u een geschikt milieu voor alle bouwmaterialen en voorkomt u zo schimmel, rotting en andere bacteriële schade.

 • De oplossing van Corroventa:

  Vraaggestuurde ventilatie met VentoVindTM 

  VentoVind™ van Corroventa is een systeem dat zorgt voor een optimale ventilatie uit oogpunt van vochtregeling en dat daarmee vochtgerelateerde problemen als schimmel en rotting tot een minimum weet te beperken.
  VentoVind™ is een systeem voor vraaggestuurde ventilatie; er wordt alleen geventileerd als dat voor de zolderruimte goed uitkomt. Met het aanvoerluchtsysteem wordt er op de juiste momenten geventileerd terwijl tegelijkertijd een drukbeeld op zolder wordt gecreëerd waarmee delen van het vochttransport vanuit de woning worden tegengehouden.
  • VentoVind zorgt ervoor dat de zolder op het juiste moment wordt geventileerd. Het systeem stemt het ventilatieniveau precies af op de situatie op de zolder en bespaart tegelijkertijd energie.
  • VentoVind creëert een gecontroleerd klimaat met een geoptimaliseerde ventilatie zonder energie-intensieve warmtetoevoer.

 • FEITEN OVER VOCHTGERELATEERDE PROBLEMEN OP ZOLDERS

  1. 9 van de 10 kleine huizen in Zweden hebben koude zolders.
  2. Volgens Anticimex loopt meer dan 50% van de koude zolders in Zweden het risico op vochtgerelateerde problemen, of heeft dit al. Uit onderzoek van de Technische Universiteit Chalmers blijkt dat maar liefst 72% van alle kleine huizen met koude zolders in de provincie Västra Götaland last heeft van een hoge luchtvochtigheid en schimmel.
  3. De afgelopen jaren hebben de Technische Universiteit Chalmers en het Koninklijk Instituut voor Technologie (KTH) in Stockholm, verschillende onderzoeken uitgevoerd die hebben aangetoond dat overmatig vocht en schimmel op zolders een groot en groeiend probleem is.
  4. In een gedetailleerde studie van het Zweedse onroerend goed merkt de Zweedse Nationale raad voor huisvesting (Boverket, 2009) op dat het optreden van schimmel in koude zolders en kruipruimtes toeneemt. Van dit soort zolders is bekend dat ze veel bestaande en potentiële toekomstige vochtgerelateerde problemen hebben.
  5. Schade aan zolders wordt zelden gedekt door een standaard inboedelverzekering, dus het wordt aanbevolen om de zolder één keer per jaar te inspecteren, zodat problemen in een vroeg stadium worden opgespoord en verholpen, waardoor de totale kosten dalen.