• Verwijdering van radon

    Radon in huis

    Radon is een radioactief gas dat onzichtbaar en absoluut reukloos is. In de binnenlucht is radon een groot gevaar voor de gezondheid; het gas veroorzaakt jaarlijks een groot aantal gevallen van longkanker in Zweden. Volgens de WHO is radon in huizen na roken de belangrijkste oorzaak voor longkanker.

  • Maatregelen bij hoge radonwaarden

    Om schadelijke radonconcentraties in de woonomgeving te voorkomen, moet ten eerste een radonmeting worden uitgevoerd. Als de meting lage radonconcentraties aangeeft, is gecontroleerd en gedocumenteerd dat er veilig gewoond kan worden zonder verhoogde radongehaltes in de binnenlucht. Als de meting daarentegen waarden aangeeft boven de grenswaarde van 200 Bq/m3, moet er een radononderzoek plaatsvinden en moeten vervolgens met de juiste methoden en materialen saneringsmaatregelen worden genomen.

    Corroventa beschikt over de ervaring van meer dan 19.000 radonmetingen en we hebben apparatuur geleverd voor meer dan 3.000 radonsaneringsprojecten. We beschikken over een heleboel kennis en ervaring die we gebruiken bij de projectplanning van effectieve oplossingen met een goed kostenplaatje voor onze klanten.

CORROVENTA-PRODUCTEN VOOR RADONVERWIJDERING